ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบโครงการก่อสร้างสวนสันทนาการบึงราชนก ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด