ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำเต็นท์ขนาดใหญ่, จ้างทำผ้าใบคลุมเต็นท์ และจ้างทำเต็นท์ขนาดเล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)