ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสนามหญ้าเทียมภายในสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)