ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างทำป้ายสัญลักษณ์ อบจ.พล. และป้ายชื่อศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำอำเภอ พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 อำเภอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)