ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก