ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)