ยกเลิกสอบราคาจ้างโครงการเหมาบริการอินเตอร์เนตความเร็วสูงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก