ยกเลิกประกาศประมูลขายทอดตลาด ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สี่แยกอินโดจีน