ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 8 คัน รวม 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง