ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องจักรกลและยานพาหนะ จำนวน 2 คัน รวม 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง