ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร เพื่อใช้ในงาน และกิจกรรมของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง