ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (อะไหล่เครื่องตัดหญ้า) เพื่อใช้ในงาน และกิจกรรมของกองการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง