สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 7 ต.ชุมแสงสงคราม เชื่อมต่อ หมู่ที่ 11 บ้านบึงคัด ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 18 กันยายน 2563