ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับใช้ในโครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์/วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง