สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองเมือง หมู่ที่ 6 ต.วังพิกุล อ.วังทอง เชื่อมต่อ ถนนเลี่ยงเมือง ต.อรัญญิก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธ, 23 กันยายน 2563