สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านตระกูสามนาง หมู่ที่ 12 ต.วังพิกุล ถึงบ้านน้ำโค้งเหนือ หมู่ที่ 6 ต.แม่ระกา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธ, 23 กันยายน 2563