ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 6 ตำบลนครป่าหมาก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 (แหลมมะม่วง) ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)