สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแหลมทอง ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก เชื่อมต่อ ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันพุธ, 23 กันยายน 2563