สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านยางประดา หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ บ้านหัวเขาสมอคร้า หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อบ้านเนินมะขามทอง หมู่ที่ 10 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาฯ

วันพุธ, 23 กันยายน 2563