ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 9 บ้านหนองแฝก เส้นทางจากหมู่ที่ 11 บ้านสะเดาใต้ ต.หนองพระ เชื่อมต่อ ต.ท่าหมื่นราม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)