ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในหน่วยเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีคัดเลือก