ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง