สั่งพิมพ์หน้านี้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตรายางประทับบัตรเลือกตั้ง เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันอังคาร, 17 พฤศจิกายน 2563