ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลสำหรับโครงการวันวชิราวุธานุสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2563