ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในหน่วยเลือกตั้งฯ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีคัดเลือก