ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจซ่อมและบำรุงรักษาลิฟต์ (แบบไม่รวยอะไหล่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง