ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแบบพิมพ์สำหรับคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ (ส.ถ/ผ.ถ.) ต่างๆ ตามแบบ กกต.กำหนด/ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง