ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก วันเลือกตั้ง วันที่ 20 ธันวาคม 2563