ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและปลี่ยนอะไหล่เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง