ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง สายหมู่ที่ 1 บ้านคันโช้ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 บ้านหนองลวก ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 8 บ้านท่าขอนเบน ต.หินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก (ช่วงที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์