ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลฯ รหัส 058.59.0007 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง