ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าศาลแขวงนครไทย ร.ร.ราชประชาฯ 23 หมู่ที่ 14 ต.เนินเพิ่ม เชื่อมต่อ ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)