ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลูกรัง สายห้วยดี ต.ท่าสะแก เชื่อมต่อ ต.สวนเมี่ยง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (555/21) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)