ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (ทะเบียน พล บษ 2260) รวม 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง