ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างตาข่ายกันฟุตบอล โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม โดยวิธีคัดเลือก