ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแล Server สำหรับใช้บริการ Website ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง