ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน อบจ.พิษณุโลก และบริเวณรอบอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง