ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาปลอดภัยสถานที่ราชการขององค์บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง