ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุจัดสถานที่พร้อมประดับตกแต่ง โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 35 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง