ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเพื่อทำสถานที่อาบน้ำชั่วคราวสำหรับนักกีฬา จำนวน 43 ห้อง โครงการจัดการแข่งขันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง