ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุสร้างเวทีแสดงดนตรีเพลงราชนิพนธ์ ฯ จำนวน 2 เวที โดยวิธีเฉพาะเจาะลง