ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุทำกระทงลอยกลางน้ำ งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง