ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำแพสำหรับลอยกระทง งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2560 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง