ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ช่วง อบจ.ขอบอก ในรายการ 7 วันทันข่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง