ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์รายการวิทยุ "อบจ.พบประชาชน" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง