ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ รู้ทันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง