ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง