ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋าผ้าสำหรับใส่เอกสาร จำนวน 1 รายการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนฯ (กองทรัพยากรธรรมชาติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง