ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล จำนวน 4 คัน และเครื่องปั่นไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง รวม 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง