ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างค่าขุดลอกหนองเสือทลาอ้อ หมู่ที่ 4 ต.สนามคลี อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)